Witam, mam pytanie odnośnie wyników badań mojego Taty.
TK Klatka Piersiowa bez wzmocnienia kontrastowego ( nadczynność tarczycy).
"
Zmiana naciekowa / naciekowo węzłowa lewej wnęki głównie obejmująca segmenty płata dolnego o śr. około 50 mm (ze względu na brak kontrastu precyzyjny pomiar znacznie utrudniony). Zmiana przylega do szczeliny między płatowej z możliwym naciekaniem fragmentu płata górnego oraz pozostaje w łączności z zagęszczeniami miąższowymi płata dolnego zlokalizowanymi głownie w seg. 8 i 6 - najpewniej niedomowymi w wyniku zwężenia oskrzela do płata dolnego oraz oskrzeli segmentowych.
Poza tym, w płacie dolnym tego płata widoczne guzkowe zmiany o śr. do 15 mm otoczone strefami zagęszczeń śródmiąższowych - mogą odpowiadać guzkom satelitarnym.
Drobny guzek śr. 3 mm w e seg 3 pp. Guzek podopłucnowy śr. 6mm w seg 10 pp.
Drobne pasmowate zagęszczenia w szczycie prawego płuca.
Pasmowate, najpewniej zmiany włóknisto pozapalne u podstawy obu płuc oraz w języczku płuca lewego.
Artefakty ruchowe, zwłaszcza w polach środkowodolnych utrudniają ocenę. Płyn w lewej jamie opłucnowej o gr. warstwy 10 mm. Wyższe ustawienie lewej kopuły przepony.
Powiększone węzły chłonne śródpiersia: przytchawiczy górny 24x24mm, przytchawiczy dolny 32x17mm, podostrogowe do 36x16mm, pakiet węzłowy lewej wnęki, około przełykowy do 25x11mm.
Niwielkie zmiany miażdżycowe aorty piersiowej. Sylwetka serca w granicach normy.
Guzek prawego nadnercza śr. 18mm dendyjność sugeruje utkanie bogato tłuszczowe.
Z górnego bieuguna lewej nerki uwypukla się zmiana ogniskowa o obniżonej densyjność śr. 10mm - wskazane USG.
Widoczne pojedyncze węzły chłonne krezki śr, 8mm.
U podstawy wyrostka kurczowego lewej łopatki zwapniała zmiana ogniskowa o śr 14mm- kostniak?
"
Co to oznacza? Czy na podstawie tych wyników TK można zdiagnozować, że jest to nowotwór?

Dodam, że wniosek z badania bronchoskopem brzmi następująco: "Naciek oskrzeli do płata dolnego płuca lewego." Rozpoznanie mikroskopowe z badania histopatologicznego brzmi: "Fragment błony śluzowej z cechami przewlekłego zapalenia." Lekarka skierowała nas w trybie pilnym na ponowne pobranie wycinka do badania - dlaczego skoro nic nie wykryto? Czy to, że nie stwierdzono obecności komórek nowotworych w tych wycinkach to dobrze czy nie?