W śródpiersiu tylnym przykręgosłupowo po stronie lewej na wys. kręgu Th4 widoczna miękkotkankowa zmiana wielkosci 25x22x35mm - zmiana rozrostowa, nie można wykluczyć że wywodząca się z kanału kręgowego - do dalszej diagnostyki (MR, biopsja?).
Miąższ płucny bez zmian ogniskowych.
Serce i duże naczynia klatki piersiowej w normie.
Części kostne klatki piersiowej bez zmian strukturalnych typu meta.
W obszarze objętym badaniem: wątroba, nadnercza niepowiększone, bez zmian ogniskowych.