Mam pytanie: Czy w Polsce znajduje się jakaś klinika w której można przeprowadzić terapię genową w przypadku zespołu Smith Magenis?