Czy jeżeli u chorego rozpoznano zespół otępienny, czy to znaczy, że nie jest w stanie podejmować świadomie i samodzielnie decyzji ?