Co oznacza taki zapis w wyniku rezonansu u osoby dorosłej ??

Ciało modzelowate ścieńczałe, maksymalnie do 4 mm w dystalnej części pnia.