Czy badanie CRP w normie (2,9) i prawidłowe płytki krwi całkowicie wykluczają zakrzepicę?