Z kad wiedzieć czy to zmiany w oskrzelach czy płucach