Jakimi chorobami może być spowodowany wysoki poziom lateksu we krwi ?