Czy możliwe jest żeby gorączka (39, 39,5) u osoby w wieku 54 lat wywołała jakieś zmiany neurologiczne? Czy w ogóle utrzymująca się wysoka temperatura (w przebiegu ostrego śródmiązszowego zapalenia nerek) moze mieć jakis negatywny wpływ na inne układy?