Proszę o interpretację wyników badań USG tarczycy i hormonów. Tarczyca nieco powiększona o niejednorodnej guzkowej echogeniczności miąższu. W płacie prawym liczne drobne hypoechogeniczne guzki, największy w części dolnej o wym. ok. 4mmx3mm. W płacie lewym liczne hypoechogeniczne guzki, największy w części górno-przyśrodkowej z zwyrodnieniem torbielowatym w części centralnej o wymiarach około 9mm,6mm, poniżej mniejszy o wym. ok. 7mmx4mm i 6mmx4mm. Prawy płat tarczycy o wym. ok. 27mm.18,9mmx49,7mm mm. Lewy płat tarczycy o wym. ok. 119,3mmx15,9mmx48mm. Cieśń tarczycy o wym. ok. 2.1 mm. Węzły chłonne szyi niepowiększone. Wyniki hormonów: TSH 1,520 (0,510-4,300), FT3 3,40 (2,53-5,01) FT4 0,89 (0,98-1,63) anty-TPO 600 (0,00-34,00) anty-TG 590,00 (0,00-115,00). Co to może być, czy to może być rak, proszę o odpowiedź.