Badanie MR kolana FSE, FE, FAST, obr.T1-T2-zal.; Pd-fatsat
Niewielki obrzęk w kaletce przedrzepkowej powierzchniowej. Ilość płynu w jamie stawowej fizjologiczna. Ślad płynu w kaletce ś.m.półbłoniastego i brzuchatego łydki. Śródłąkotkowe pourazowe-przeciążeniowe uszkodzenie pogranicza trzonu i rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej, bez przemieszczeń wolnych fragmentów. Łąkotka boczna bez zmian urazowych. ACL cienkie, o niejednorodnej strukturze i sygnale, zachowanej ciągłości. PCL o podwyższonym sygnale w okolicy przyudowej, haczykowato podgięte o zachowanej ciągłości. Cechy niewielkich zmian przeciążeniowych w przyudowych częściach LCL i MCL. Ścięgno m.prostego pogrubiałe i o podwyższonym sygnale przyrzepkowo. Wiązadło właściwe rzepki o prawidłopwym przyczepie i strukturze. Pasmo piszczelowo-biodrowe i ścięgno m. dwugłowego uda w normie. Ś.m.podkolanowego o podwyższonym sygnale przy przyczepie udowym. Chrząstki stawowe o prawidłowej grubości, gładkich obrysach, bez ubytków. Bruzda m-kłykciowa nieco spłycona. Rzepka symetryczna, z tendencją do bocznego podpracia. Fałd przyśrodkowy położony dośrodkowo; nie dochodzi ewidentnie do powierzchni rzepki. Chrząstka stawowa rzepki o prawidłowej grubości, miernie niejednorodnym sygnale. Troczki rzepki o zachowanej ciągłości, niejednorodnej strukturze. Struktury dołu podkolanowego MR bez zmian.

Proszę powiedźcie co to oznacza wszystko i dziękuję z góry za pomoc