płeć: k
wiek 19
co to moze oznaczac:
nabłonki plaskie 10-15 wpw
krwinki czerwone świeże 8-10
krwinki czerwone wyługowane 5-8
bakterie d. liczne
szczawiany wapnia d. liczne