Dzień dobry,
chciałbym prosić o spojrzenie na wyniki badania histopatologicznego oraz kolonoskopii, którą miałem niedawno robioną. Z tego co rozumiem mam wykryte zapalenie jelita grubego oraz jest widoczny ropień w odbycie? Wizytę u proktologa mam za dwa tygodnie. Czego mogę się spodziewać? Jakaś operacja, leki, dieta?
Z góry dziękuję za odpowiedź

Kolonoskopia:
Zewnętrznie i per rectum - bez zmian.
Skopia do kątnicy z intubacją zastawki Bauhina: przygotowanie do badania w skali Boston:2-3-2/7.
Błona śluzowa odbytnicy obrzęknięta, przekrwiona, z całkowicie zatartym rysunkiem naczyniowym, z licznymi wybroczynami podśluzówkowymi, łatwo krwawiąca przy pobieraniu wycinków - największe nasilenie zmian w bańce odbytnicy - pobrano wycinki do badania histo-pat. Zmiany zapalne sięgają do granicy zagięcia prostniczo-esiczego. Dalsze odcinki okrężnicy i kątnica - zmian endoskopowych nie stwierdzono. Końcowe ok. 2-3 cm jelita krętego - bez zmian.
Dg: Zapalenie błony śluzowej odbytnicy ( podejrzenie wrzodziejącego zapalenia j. grubego o lokalizacji odbytniczej)


Histopato
Do badania przekazano: HP 0 odbytnica, błona śluzowa, chirurgia, sposób pobrania: biopsja endoskopowa

Rozpoznanie:
Fragmenty błony śluzowej jelita grubego o nieznacznie zaburzonej architektonice (pojedyncze, rozdwajające się krypty).
W podścielisku intensywny proces zapalny z obecnością licznych plazmocytów i limfocytów, nielicznych eozynofilów i neutrofilów.
Widoczny pojedynczy ropień kryptowy.
Ziarniniaków sarkoidalnych nie stwierdzono.
Obraz histologiczny może odpowiadać aktywnej postaci colitis ulcerosa, we wczesnej fazie.