Glukoza w surowicy: 78mg/dl (norma 70-99)
Insulina: 4,8 uIU/ml (norma 2,6-24,9)

Czy proporcje między nimi są prawidłowe? Insulina jest raczej w dolnej granicy normy. Interesuje mnie w jakich przypadkach poziom insuliny jest zbyt niski a w jakich zbyt wysoki?