Witam widzę nie prawidłowości w wynikach dziecka czym mogą być spowodowane czy to coś poważnego?
Leukocyty 8.3 min 5.5 max 15.5
Erytrocyty 5.0 min 3.9 max 5.0
Hemoglobinb 13.2 min 11 max 13.8
Hematokryt 41 min 32 max 40
MCV 82 min 72 max 87
MCHC 32.4 min 32.2 max 36.2
Płytki krwi 360 min 210 max 490
RDW-CV 17.5 min 11.6 max 14.8
PDW 16
MPV 6.4
PCT 0.2
Neutrofile 2.26 min 1.50 max 7.0
Limfocyty 3.52 min 2.50 max 8.50
Monocyty 0.99 min 0.20 max 1.30
Eozynofile 1.41 min 0.10 max 1.20
Bazofile 0.1 min 0.0 max 0.2
Neutroeile 27.3 min 25 max 60
Limfocyty 42.4 min 25 max 50
Monocyty 11.9 min 1.0 max 6
Eozynofile 17 min 1.0 max 5
Bazofile 1.5 min 0.0 max 2