ja również bardzo bym prosiła o pomoc mój syn ma następujące wyniki: II=96, IS=108, IB=85. Skala słowna-10, podobieństwa-14, arytmetyka-10, słownik-9, porozumienie-13, powtarzanie cyfr-8. Skala bezsłowna: uzupełnianie obrazków-8, porządkowanie obrazków-9, wzory klocków-9, układanki-5, kodowanie-8