Witam
Dostałem następujące wyniki:
Jad osy: 0,65 klU/l
wartości 0,35-0,70 klU/l - klasa 1. Przeciwciała przeciw alergenowi na poziomie niskim
Jad pszczoły: 15,7 klU/l
wartości 3,50-17,50 klU/l - klasa 3. Przeciwciała przeciw alergenowi na poziomie średnim.

Badania zostały wykonane po użądleniu przez osę lub pszczołę. Jak interpretować te wyniki?