Wyniki badań na tarczycę 1,172 ulU/ml
Ft3 5,67pmol\l
Ft4 10,81 pmol\l
Choruje na łuszczycę i mam prawie 22 lat ważę około 80 kg