HbA1c% (DCCT) 4,9 %4,8 — 5,9
HbA1c (IFCC) 30 mmol/mol29
Albumina 4,89 g/dl3,50 — 5,20
Bilirubina całkowita 0,82 mg/dl< 1,12
Kreatynina w surowicy 0,87 mg/dL0,7 —1,2
EGFR>=60 ml/min/1,73m^2Wartość eGFR wyliczona wzorem MDRD wg zaleceń PTD 2012 dla pacjentów powyżej 18 roku życia.
(ALT)↑ 86 U/L<41
(AST)↑ 47 U/L< 37
(ALP) 87 U/L40 — 130
GGTP↑ 79 U/L< 60
Amylaza 40 U/L28 — 100
Cholesterol całkowity w surowicy 190
HDL w surowicy 54 mg/dl> 40
Triglicerydy w surowicy↑ 203 mg/dL<
Cholesterol LDL (wyliczany) 95 mg/l
HDL 136 mg/dl
Glukoza (Krew żylna, osocze (fluorek)) 89 mg/dl70 — 99
Glukoza (Po 1h po 75g glukozy) 180 mg/dl
Glukoza (Po 2h po 75g glukozy) 118 mg/dl<
Witamina 25(OH)D Total ↓ 14,10 ng/ml > 30,00
Insulina Insulina 23,6 µU/ml 2,0 — 25,0
* TSH Insulina 5,780 uIU/mL 0,270 — 4,200
Po 1h po 75 g glukozy, 536,2 µU/ml
Po 2h po 75 g glukozy, 437,7 µU/ml