Proszę o interpretację wyników krwi (kobieta 23lata 53kg) Pierwsze wyniki są z czerwca 2015,a po średniku z końca stycznia 2016.
Morfologia krwi pełna
WBC 9,04 ; 10,47 <- powyżej normy (4,0-10,0)
-NEUT 3,74 ; 4,96 (1,9-7,5)
-NEUT% 41,3% ; 47,4% (40,0-75,0)
-LYM 4,45 ; 4,39 (0,9-4,5)
-LYM% 49,3% ; 41,9 % (18,0-50,0)
-MONO 0,46 ; 0,65 (0,1-1,0)
-MONO% 5,0% ; 6,2% (4,0-9,0)
-EOS 0,19 ; 0,22 (0,05-0,5)
-EOS% 2,1% ; 2,1% (1,0-7,0)
-BASO 0,02 ; 0,04 (0,0-0,2)
-BASO% 0,3% ; 0,4% (0,0-1,0)
-LUC 0,18 ; 0,21 (0,0-0,4)
-LUC% 2,0% ; 2,0% (1,0-4,0)
RBC 4,71 ; 4,67 (3,8-5,0)
HGB 12,3 ; 13,4 (12,0-16,0)
HCT 38,2% ; 42,1% (36,0-46,0)
MCV 81,1 ; 90,2 (80,0-98,0)
MCH 26,0 poniżej normy ; 28,8 (27,0-32,0)
MCHC 32,1 ; 31,9 (30,0-37,0)
RDW 14,3% powyżej normy ; 12,8% (11,5-14,0)
HDW 2,5 ; 2,5
PLT 314,0 ; 362 (140,0-400,0)
MPV 9,4 ; 9,4 (7,2-12,0)
PCT 0,3% ; 0,34% (0,12-0,36)
PDW 59,7% ; 54,8% (40,0-60,0)
ŻELAZO 89 (37-145) ; 55 (60-180) poniżej normy
GLUKOZA 87 (74-109) ; 94 (74-106)
CHOLESTEROL CAŁKOWITY 216 (200-239) górna granica / powyżej normy