Odebrałam wynik VNG:
Niedowład kanałowy [%] - 22,3
prawe ucho 5,4
lewe ucho 8,5
Przewaga kierunku [%] 159
prawy oczopląs 18
lewy oczopląs -4,1


Średnia SPV [o/s] Nyst.
prawa ciepła 8,9 31
lewa ciepła -0,6 51
lewa zimna 9,1 49
Prawa zimna -3,5 54
spontaniczny 5,9 -1
Proszę o interpretacje