Proszę o interpretację wyniku USG tarczycy
Wymiary tarczycy:
Płat prawy o wymiarach ok. 17*14*50mm; V ok.5,7cm^3
Płat lewy o wymiarach ok. 12*13*50mm ;V ok.3,6cm^3
Cześń tarczycy o 2 mm
Echogenicznosci obu płatów tarczycy niejednorodna.
Płat prawy :
-Cześć centralna - widoczna izoechogeniczna zmiana o wymiarach 6,6*6 mm
- Dolny biegun - zmiana litotorbielowata o wymiarach ok. 13,5*8 mm
Płat lewy :
Biegun górny - zmiana hypoechogeniczna śr ok. 2 mm
-Cześć centralna - podobna zmiana śr ok.3 mm
-Biegun dolny - zmiana hypoechogeniczna śr. Ok. 2,5 mm