Opis TK Głowy:
Obustronnie w jądrach podkorowych symetryczne drobne ogniska hyperdensyjne, najpewniej zwapnienia. Gestość mózgowa w normie. Nie ujawniono obecności krwiaka śród - ani przymózgowego. Układ komorowy bez przemieszczeń i cech ucisku.

Chciałbym dowiedzieć się o czym świadczą ogniska hyperdensyjne, najprawdopodobniej zwapnienia.
Czy jest to groźne,czy da sie usunąć (zwapnienia) i czy są jakieś przeciwskazania?
Z góry dziękuje za odpowiedź