Witam,

Proszę o napisanie coś nt. wyniku i co należałoby w tej sytuacji zrobić.

Z góry dziękuję.

Badanie MR stawu kolanowego prawego wykonane w obrazach T1, T2, PD, MERGE i STIR.
Wynik:
Otrzymane obrazy wykazują objawy gonartrozy wśród których dominują kostne zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze.
Róg przedni łąkotki bocznej całkowicie zniszczony, trzon uszkodzony,a róg tylny wydaje się prawidłowy.
W obrębie chrząstki stawowej widoczne są ogniska chonodromalacji II i III stopnia, zwłaszcza w przedziale bocznym, gdzie dochodzą ogniska chonodromalacji IV stopnia największe o średnicy ok. 12 mm w przedniej części powierzchni stawowej kłykcia bocznego kości udowej, oraz drobne wygojone na powierzchni kłykcia bocznego kości piszczelowej. Niewielkie ognisko chonodromalacji IV stopnia o średnicy ok. 3 mm widoczne jest również na powierzchni stawowej rzepki - obraz trudny do interpretacji ze względu na liczne artefakty ruchowe. Ponadto rzepka wykazuje znaczną lateralizację co może odpowiadać częściowemu uszkodzeniu troczka przyśrodkowego.
Łąkotka boczna i układ więzadłowy kolana - w granicach normy.