Otrzymałam dziś wyniki rezonansu magnetycznego, wydaje mi się że nie widać tu nic poważnego ale proszę o bardziej fachową opinię.
Płyn w jamie stawowej fizjologiczny. Łąkotka przyśrodkowa o zachowanym sygnale i kształcie, boczna w zakresie rogu przedniego z cechami uszkodzenia z możliwym podwichnięciem wolnego fragmentu do środkowego przedziału; ACL zerwane kikut w środkowym przedziale stawu, PCL napięty o podwyższonym sygnale i zachowanej ciągłości; LCL i MCL z zachowanym przebiegiem; więzadło rzepki podrzepkowo o podwyższonym sygnale; Ś.m dwugłowego uda, podkolanowego, pasmo piszczelowo biodrowe o zachowanej ciągłości podwyższonym sygnale w okolicy przyczepów; rzepka o budowie symetrycznej bocznie podparta; chrząstka stawowa bez ubytków; troczki rzepki o jednorodnej strukturze i sygnale; ciało tłuszczowe jednorodne; dół podkolanowy bez zmian ogniskowych.

Dodam, że przez 7 lat czynnie uprawiałam piłkę ręczną i ok 4 lat temu zaczęłam odczuwać bóle w tym kolanie, jednak lekarz powiedział, że przyczyną jest mój wzrost i słabe chrząstki.

Z góry dziękuję za pomoc