W głębokiej istocie białej prawego płata czołowego widoczne jest pojedyncze ognisko degeneracyjne mierzące 3 mm. Nie zdradza ono cech aktywności. Oprócz tego w prawym płacie czołowym widoczne są dwa, drobne depozyty hemosyderyny. Kolejne odnajdujemy w lewej torebce zewnętrznej i pod korą w lewym płacie skroniowym. pod korą, w przystrzałkowej części lewego płata czołowego rozgałęzia się bardzo drobna rozwojowa anomalia żylna. Jej obraz nie jest szczególnie niepokojący. Poza tym tkanki i przestrzenie płynowe mózgowia są prawidłowe.

Mam do Was zapytanie czy jest coś w tym badaniu jest nie tak. Jeżeli tak to proszę u uzasadnienie co jest nie tak.