co oznacza wynik nad wypustem widoczna linia nadżerki. w badaniu na wprost widoczny objaw dzwonu ,blona sluzowa przekrwina. Widoczne nadzerk i jedna z nich plaskim ubytkiem w srodku