Przełyku do cześći nadwpustowej bzm. Tuż nad wybitnie nieregularną linią Z 2 drobne linijne nadzerki długości do 4 mm (LA-A). Wpust od góry i w inwersji nieco nieszczelny dyskretnie naznaczonymi cechami przepukliny wślizgowej. Okolica podwpustowa prawidlowa. Źołądek o bardzo intensywnej czynności skurczowej. śluzówka sklepienia i górnej części trzonu prawidłową, w dolnej części trzonu a zwłaszcza antrum śluzówka obrzęknięta z wyraźne pogrubialymi fałdami i kilkoma rozrzuconymi grudkami pępkowatymi i aftowymi. Wyniki na Clo- test- wynik silnie dodatni i hist- pat. Odźwiernik obrzekniety. Opuszka dwunastnicy zniekształcona, obrzęknieta z licznymi rozrzuconymi wszędzie aftami i resztkową blizna na ścianie przedniej. Część pozaopuszkowa bzm.