Badanie prowadzono w stanie czuwania.
Czynność podstawową stanowią symetryczne, nieregularne fale alfa o częstotliwości 8-11Hz, o amplitudzie do 45uV, wspolwystepujace z falami szybkimi beta o częstotliwości 19-22Hz.
Rz-zaznaczona
W okolicach czołowo skroniowo-ciemieniowych, rejestruje się fale wolne o częstotliwości 4-4.5Hz, o amplitudzie do 45uV, oraz fale ostre.
FS i Hv - zwiększa ilość fal wolnych i ostrych.
Wniosek :
Zapis ze zmianami zlokalizowanymi w okolicach czołowo skroniowo-ciemieniowych.
Nie rejestruje się czynności napadowej.
Co to wszystko oznacza? Proszę o interpretację.