Wynik badań pola widzenia - poszerzenie plamy ślepej i zwężenie pola widzenia od góry kwadrat nosowogorny co to oznacza ?mąż został pobity i po urazie miał wstrząśniętą siatkówkę oka lewego złamana kość zatokowa