O czym świadczy wniosek EEG "Zapis o cechach podrażnienia w okolicach tylnych mózgu"?
Opis:"Na tle dobrze zorganizowanej czynności podstawowej w odprowadzeniach z tylnych okolic mózgu rejestruje się obecność pojedynczych fal ostrych wyróżniających się amplitudą od rytmu podstawowego. FS bez istotnego wpływu na przebieg krzywej, HW nieznacznie aktywuje w/w zmiany."
Jest to badanie 13-letniego dziecka.