DZiecko ma 2 latka, nie chce pic ani jesc
Morfologia
WBC 11,49 K/μL 5,0 — 15,5
w NEUT% 53,2 % 25,0 — 70,0
w LYM% 32,6 % 30,0 — 70,0
w MONO% 6,7 % 1,0 — 10,0
w EOS% 1,4 % 1,0 — 4,0
w BASO% 0,5 % 0,0 — 1,0
w LUC% * 5,6 % 0,0 — 4,0
RBC 4,54 M/μL 3,7 — 5,3
HGB 11,6 g/dL 11,5 — 13,5
HCT 34,1 % 33,0 — 39,0
MCV 75,0 fL 70,0 — 86,0
MCH 25,5 pg 23,0 — 31,0
CH ¯ 25,5 pg 28,0 — 36,0
MCHC 34,0 g/dL 30,0 — 36,0
RDW 12,8 % 11,0 — 16,0
HDW 2,8 g/dL 2,2 — 3,2
PLT 449,0 K/μL 250,0 — 600,0
MPV 8,4 fL 7,0 — 10,6
PCT * 0,38 % 0,12 — 0,36
PDW 50,5 % 47,7 — 59,3
Mikrocytosis +
Atypical Lymph +
%MICRO 5,1 %
%HYPO 2,3 %
%MICRO / %HYPO 2,2 %
B1 Mikroskopowa ocena rozmazu krwi
Gran. obojetn. o jadrze pałeczkowatym 2 % 1 — 2
Gran. obojetn. o jadrze podzielonym 48 % 45 — 75
Granulocyty kwasochłonne 2 % 0 — 5
Granulocyty zasadochłonne 1 % 0 — 1
Limfocyty 32 % 20 — 45
Monocyty * 10 % 3 — 9
Limfocyty atypowe 5 %
Biochemia
Nazwa badania Wynik badania Zakres referencyjny
Materiał: Surowica, przyjety: 04-02-2011 16:29
C1 Zelazo w surowicy ¯ 29 μg/dl 65 — 175
Wykonali
A - Kozieł Beata
B - Bekkarewicz Anna
C - Sowa Beata
Zatwierdzili
1 - Hoffet Aleksandra
Dok. opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym cert. kwalifikowanym - KIR s.a.
10217 Diagnosta