Czy przed założeniem koronek lub licówek, konieczna jest wymiana wszystkich starych plomb?