Opis:
Badanie MR, sekwencje FSE , Se , obrazy T1-zal oraz fatsat w trzech płaszczyznach wykazało:
Fizjologiczna ilość płynu w obu stawach biodrowych;
Więzadła poboczne z zachowaną ciągłością;
Podchrzęstne strefy o niejednorodnym niskim sygnale o obr fatsat i T1-zal a obrębie stropów panewek o typie przebudowy z nierównym obrysem nieco bardziej po lewej stronie; Chrząstka stawowa na powierzchniach stawowych głów k udowych o jednorodnym sygnale, bez ubytków;
Obrąbek stawowy wydaje się być zachowany.