Współpraca przy ogólnopolskim projekcie badawczym
Zapraszamy lekarzy do współpracy w ramach projektu „Program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego o różnym poziomie referencyjności – Część II” prowadzonego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest to druga edycja ogólnopolskiego projektu badawczego finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki, którego celem jest diagnoza aktualnej sytuacji pacjentów z niewydolnością serca. Udział lekarza w badaniu będzie polegał na wypełnieniu ankiet, dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u 5-ciu ostatnio przyjętych (lub hospitalizowanych) pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca oraz udzielenie ankieterowi ogólnych informacji na temat dostępności badań diagnostycznych.
Czas wypełnienia ankiet wynosi około 3 godzin.
Udział w projekcie mogą wziąć lekarze świadczący usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarze zatrudnieni na oddziałach Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych.
Oferujemy:
• Wynagrodzenie finansowe w wysokości 360zł.
• Certyfikat Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dla lekarza oraz jednostki ochrony zdrowia
Na zgłoszenia czekamy do 5 października 2013 r. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

Olga Czeranowska
Olga.czeranowska@ibc-group.pl
tel: 22 630 98 82

Biuro Projektu "Program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego o różnym poziomie referencyjności – Część II”
ul. Trębacka 4,
00-074, Warszawa