Jak duży wpływ ma zanieczyszczenie powietrza na zdrowie? Czy półroczne stypendium w miejscu o zanieczyszczeniu ok. 100 ug/m3 moze skutkowac jakimis powaznymi chorobami, pogorszeniem zdrowia, rozwojem komórek nowotworowych?