dodatek do wyniku był taki <0,35 klasa 0 Brak wykrywalnych swoistych p/c
0,35 - 0,7 klasa 1 Bardzo niskie miano p/c, często bez objawów klini.
0,7 - 3,5 klasa 2 Niskie miano p/c, istniejące uczulenie, często z objawami klini.
3,5 - 17,5 klasa 3 Wykryto określone p/c; często objawy klini.
17,5 - 50 klasa 4 Wysokie miano p/c, niemal zawsze z objawami klini.
50 - 100 klasa 5 Bardzo wysokie miano p/c
>100 klasa 6 Ekstr. wysokie miano p/c