O WZW C mówi się za mało. Ludzie bardzo często nie są świadomi zagrożeni, jakie wiążą się z tą chorobą. Dlatego też powstał w Internecie apel do władz: premiera, ministra zdrowia, NFZ i innych osób mających realny wpływ na polską politykę zdrowotną. Zamieszczam dla wszystkich treść apelu wraz linkiem na końcu, gdzie można go podpisać. Podpisanie nic nie kosztuje, zajmie chwilę, a może pomóc w bardzo ważnej dla nas wszystkich sprawie.

Apel: Mam prawo wiedzieć!
Szanowni Państwo!


W Polsce nieustannie rośnie liczba osób zakażonych wirusem HCV, które nie są tego świadome. Niewielki odsetek społeczeństwa wie, że WZW C jest chorobą przewlekłą, która niszczy wątrobę i przez długie lata może przebiegać bezobjawowo. Stąd wyłania się potrzeba przeprowadzenia ogólnokrajowej kampanii na rzecz budowania świadomości na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje WZW C za jedno z globalnych zagrożeń epidemiologicznych
– szacuje się, że 3% populacji jest zakażone wirusem HCV (Hepatitis C Virus). Według statystyk, wirus ten powoduje około 40% wszystkich wirusowych zapaleń wątroby na świecie. Przyjmuje się, że w Polsce wirusowe zapalenie wątroby typu C może dotyczyć 730 000 osób, przy czym do tej pory zdiagnozowanych zostało jedynie około 8% zakażonych. Istotny jest fakt, że poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną krwią, WZW C może zakazić się każdy z nas!

Zakażeni wirusem najczęściej dowiadują się o chorobie przypadkowo, w jej późnym stadium, gdy zmiany w wątrobie są zaawansowane i nieodwracalne. W Europie 60% osób, u których wykryto raka wątroby, było zakażonych wirusem HCV. Ze względu na bezobjawowy przebieg choroby oraz jej zasięg WZW C nazywa się często „cichą epidemią”.

Odpowiednio wczesne rozpoznanie i leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C może zapobiec uszkodzeniu wątroby lub zmniejszyć nasilenie choroby. Natomiast niepodjęcie terapii we właściwym czasie może spowodować marskość wątroby, a w ekstremalnym przypadku również raka wątroby.

Wirusem możemy zakazić się poprzez kontakt z zakażoną krwią w następujących sytuacjach:

• zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie,
• akupunktura,
• tatuowanie lub kolczykowanie ciała,
• golenie,
• wizyta stomatologiczna,
• wszelkie zabiegi w placówkach ochrony zdrowia bez zachowania zasad septyki (pobieranie krwi, zabiegi endoskopowe, zabiegi operacyjne, toczenia krwi itp.)
• zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie,
• używanie wspólnych przyborów kosmetycznych przez członków rodziny,
• udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków bez zachowania należytego zabezpieczenia,
• hemodializa,
• kontakty seksualne ( bardzo niskie prawdopodobieństwo).

WZW C nie zakazimy się natomiast podczas:

• kichania,
• kasłania,
• trzymania za ręce,
• całowania,
• przytulania,
• używania tej samej toalety, wanny, prysznica,
• spożywania żywności przygotowywanej przez osobę zakażoną HCV (jeżeli żywność nie miała kontaktu z krwią tej osoby),
• pływania w tym samym zbiorniku wodnym,
• uprawiania sportu (jeśli nie dochodzi do uszkodzeń ciała).

W Polsce bardzo mało uwagi poświęca się kwestiom związanym z profilaktyką WZW C. Problem ten jest w dalszym ciągu bagatelizowany i do tej pory nie udało się przeprowadzić skutecznej kampanii informującej o zagrożeniu, związanym z wirusowym zapaleniem wątroby typu C
i możliwościach profilaktyki. Tymczasem edukacja dotycząca czynników ryzyka zakażenia wirusem HCV i uświadamianie społeczeństwa na temat sposobów prewencji zakażenia może zmniejszyć dynamikę szerzenia się epidemii HCV, a w konsekwencji zredukować zachorowalność na raka wątroby oraz ilości wykonywanych przeszczepów wątroby z powodu jej zniszczenia w przebiegu WZW C.

Dlatego apelujemy o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C, która umożliwi przekazanie Polakom istotnych informacji na temat czynników ryzyka, skutecznego zapobiegania WZW C, diagnozowania i terapii. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jak uniknąć zakażenia i jakie działania podjąć w przypadku wykrycia wirusa oraz gdzie szukać fachowej pomocy. Uświadomienie istoty problemu jest ważne dla nas wszystkich!
Jeśli popierasz apel o przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C, prześlij go dalej!

Link do podpisania apelu: http://akademiawzwc.pl/o-wzwc/ape/