Mój trzyletni syn ma wyniki w jednym oku SPH +3,25 cyl -1,25 ax 177 a w drugim oku sph +2,75 cyl -1,50 ax 167 Co to znaczy?, czy mój syn traci wzrok?