PROSZĘ O INFORMACJĘ CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z PROFILAKTYCZNYCH BILANSÓW

BIOLOGICZNYCH w klinice olssen PROSZĘ O INFORMACJE KTO ZOSTAŁ POZYTYWNIE Z DIAGNOZOWANY ALBO I NIE ??
BARDZO ZALEŻY MI NA KAŻDEJ ODPOWIEDZI?