Proszę o poradę, przedstawiam wyniki badań USG kolana, na zdjęciu RTG był opis: rzepka dwudzielna - faza rozwojowa
stwierdza sie staw kolanowy ze nieznacznie zwiększoną ilością płynu. Więzadło poboczne strzałkowe bez cech uszkodzenia, Więzadło poboczne piszczelowe bez cech uszkodzenia. Łękotka przyśrodkowa z uszkodzeniem trzonu w tylnej części. Łękotka boczna bez cech uszkodzeni. Dół podkolanowy wolny. Rzepka adwudzielna.
Cechy entezopatii więzadła właściwego rzepki, przy dystansie dystalnym.
Proponuję artroskopię stawu kolanowego".

Czy konieczna jest artroskopia??