Proszę o interpretację wyniku:

nie stwierdza się objawów świeżej zakrzepicy w układzie powierzchniowym i głębokim
żyły układu głębokiego morfologicznie niezmienione wydolne niewydolne żyły odpiszczelowe na całej długości

wynik z dnia 23 05 2011