Usg wykazalo w szpitalu Marskosc potem po pol roku badanie u specialisty internista watroba zdrowa bez zwoknien i marskosci proba watrobowe sa bardzo dobre nie przkraczaja 12 . norma do 40