Dzień dobry.

Moja mama otrzymała opis z prześwietlenia klatki piersiowej.

Płuca bez zmian naciekowych.
Wnęki naczyniowe szerokie.
Wzmożony rysunek naczyniowo-oskrzelowy odwnękowo obustronnie.
Sylwetka serca niepowiększona prawidłowa.
Prawa i lewa kopuła przepony gładkie.
W prawym kącie przeponowo-sercowym widoczna jest torbiel celomatyczna.
Kąty przeponowo-żebrowe wolne.
Kostne części żeber bez cech osteolizy.
Esowate wygięcie kręgosłupa piersiowego z jego rotacją.


Czy ta torbiel to coś poważnego?

Z badań krwi wynika, że ma podwyższony cholesterol, EOS% - 18, trójglicerydy podwyższone.
Przyjmuje leki na tarczycę.