Tomografia: Badanie wykazuje: Izolowane poszerzenie rogu skroniowego komory bocznej prawej oraz pogłębienie bruzd w zakresie prawego Hipocampa - zmiany zanikowe. Poza tym szerokość przestrzeni podpajęczych w normie. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. badanie nie wykazuje obecności zmian niedokrwiennych.. Nie stwierdza się zmian o lokalizacji i morfolgii typowej dla procesu demielinizacyjnego. Rekonstrukcja naczyń mózgowia w programie ANGIO - opcja 3D wykazuje słaby sygnał przepływu w obrębie tętnicy mózgu przedniej lewej w odcinku A1. Poza tym naczynia dookoła tętniczego mózgu i ich odgałęzienia bez zmian w obrazie MR.

Proszę o wyjaśnienie