Wszystkie osoby, które chciałyby uzupełnić zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, mogą wziąć udział w otwartych warsztatach pracy własnej organizowanych przez Szkołę Psychoterapii. Kurs jest jest niezbędnym elementem wiedzy i umiejętności każdego terapeuty.