Czy możliwe jest, że dziecko jest nosicielem talasemii, w sytuacji kiedy jego rodzice są zdrowi? Co może być przyczyną?