Zmieniłem pracę i w nowej czuję się fatanie, każdy dzień to jak przetrwanie jakiejś bitwy, wracam i padam na twarz, nie tyle z fizycznego co z psychicznego zmęczenia, pocieszają mnie dobre piniądze, jak przetrwać te pierwsze miesiące?