W istocie białej modzelowatej okołokomorowej i podkorowej pł.czołowych i ciemieniowych oraz przykomorowo w lewym pł.czołowym i pr.potyl. ,w lewym konarze móżdżku ,w tylnej częś. mostu po str prawej widoczne,w pł. ciała modzelowatego widocznych kilkanaście ognisk hiperintensywne w obr.T2 i TIRM.największe 10mm średnicy.po podaniu kontrastu wzmocnienie 2 ognisk w lew. pł.skroniowym,ogniska q pr.pł. potylicznym ,w lew. pł. czołowym i 2 w pr. pł.czołowym na sklepistości. Czy ten opis rezonansu świadczy o SM ?