od paru dni pokazują się na moim ciele plamki czerwone z których sączy się ropa i niechcą się zagoić